Algemeen

Het zeewaterconcentraat bevat al het goede van zeewater in geconcentreerde vorm, waarbij het natriumchloride gehalte met 95% is teruggebracht. Een liter concentraat is goed voor 100 liter gebruiksklaar product.

 

Verdunning

Het product moet verdund worden voor het wordt aangebracht.

Aangeraden wordt om te werken met een concentratie van 1% a 2%.

  • 1 liter concentraat toevoegen aan 99 liter water geeft een mengsel verdund tot 1%.
  • 1 liter SEA-CROP concentraat toevoegen aan 49 liter water geeft een mengsel verdund tot 2%.

 

Bodem

Verdund concentraat kan worden toegepast op de bodem.

  • Minimaal 3 maal per seizoen aanbrengen met 3 weken tussenpoze.
  • Begin op het moment van planten, verplanten of overpotten, of wanneer de zaailingen zijn opgekomen.
  • Een goed alternatief is 1 maal aanbrengen op de bodem, gevolgd door 2 maal aanbrengen op het blad na het opkomen van de zaailingen.

 

Blad

  • Verdunde concentraat kan worden aangebracht als bladbemesting.
  • Minimaal 3 maal per seizoen aanbrengen met 3 weken tussenpoze.

 

Jaarlijkse  dosis

Vollegrondsteelt
37,5 liter concentraat per hectare

Rijenbemesting
18,75 tot 37,5 liter concentraat per hectare

Bomen en boomgaarden
hoogte 1 tot 2 meter:
118 ml concentraat per boom, in totaal niet meer dan 93,5 liter per hectare

Hoogte 2 tot 4 meter:
177 ml concentraat per boom, in totaal niet meer dan 93,5 liter per hectare

Weilanden en gazons
18,75 tot 37,5 liter concentraat per hectare

 

Combinatie met andere producten

Om het beste resultaat te verkrijgen dient u de zeemineralen nooit te mengen met meststoffen, insecticiden of herbiciden. De zeemineralen moeten 1 of 2 weken voor of na andere behandelingen worden aangebracht . Gecombineerde toepassing met compostthee is mogelijk.

Uitstekende resultaten zijn behaald met een mix van melasse of ongepasteuriseerde melk. Dit zijn beide effectieve toevoegingen om de microflorapopulaties in de bodem op te bouwen en te zorgen voor een versnelde opname door bodemleven.

Elke soort melasse is goed, dus kies de goedkoopste. Belangrijk is wel dit niet te overdoseren! Als meer dan 20-30 liter melasse per hectare per jaar wordt gebruikt, ontstaat het risico dat het bodemleven suikerafhankelijk worden en dat werkt juist tegen.

Bij gebruik van melk is 18,5 tot 28 liter per hectare voldoende. Ook andere suikerbronnen kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld 6,75 kilo sucrose of dextrose per hectare. Aangeraden wordt om alleen melasses of melk te gebruiken bij de eerste toepassing in het groeiseizoen.

 

Behandeling van zaden

Het zeemineralenconcentraat kan worden gebruikt voor behandeling van zaden. Laat de zaden gedurende een uur weken in een 2% oplossing, direct voor het planten van de zaden. Dit zorgt voor betere kieming en sterke zaailingen.

 

Dieren

Het zeemineralenconcentraat kan worden gebruikt als mineralensupplement voor diervoeding. Het kan worden toegevoegd aan het drinkwater of het voedsel. Hierbij geldt een lage dosering van 0,02 tot 0,05 ml/kg lichaamsgewicht. Omgerekend ongeveer 1 theelepel per 100 kg lichaamsgewicht.