Hydrocultuur en kassenteelt

Sinds 2005 wordt het zeemineralenconcentraat met groot succes in Nederland gebruikt voor bepaalde kasgewassen. Gerapporteerde voordelen zijn vroegere rijping, toegenomen opbrengst, toegenomen mineraalgehalten, verbeterde opslag en houdbaarheid en toename in ORAC (zuurstofradicalen absorptie capaciteit). Op deze pagina ziet u een aantal voorbeelden van resultaten die bekend zijn uit verschillende toepassingen.

 

Sperziebonen

Het zeemineralenconcentraat is onder meer toegepast in kassen op sperziebonen, geteeld in grond. De opbrengsten waren 68% hoger en gewasrijping was sneller ten opzichte van de onbehandelde controlegroep. Daarnaast werd verbeterde plantengroei, bladgrootte en wortelvolume waargenomen.

 

Courgettes

Het mineralenconcetraat is getest op courgettes in substraatteelt. De opbrengsten waren hoger, bladgrootte was toegenomen, het aantal vruchten was toegenomen en het wortelvolume was toegenomen.

 

Wat is ORAC?

ORAC staat voor Oxygen Radical Absorbance Capacity, of zuurstofradicalen absorptie capaciteit, het geeft een weergave van algehele plantgezondheid en nutrientwaarden. Preciezer gezegd kwantificeert het de activiteit van anti-oxidanten. Het is vergelijkbaar met Brix-meting, waarbij het totaal opgeloste vaste stoffen in plantensap wordt bepaald. Brix-metingen geven een indicatie van algehele plantgezondheid, ziekteresistentie en kwaliteit. Het onderstaande document geeft meer informatie over ORAC het effect van de zeemineralen op ORAC.

De zeemineralen zelf hebben nauwelijks ORAC-activiteit maar ze verbeteren de ORAC-activiteit van de planten waar ze op worden aangebracht. De zeemineralen zorgen voor aanvoer van onmisbare bouwstenenm werken als katalysator voor biochemische reacties en ondersteunen in het bijzonder een verhoogde enzymactiviteit.

Proeven hebben aangetoond dat het toevoegen van de zeemineralen de ORAC-activiteit verhoogt. Komkommers behandeld met de mineralen vertoonden 37% hogere ORAC-activiteit en een 7,1% hogere opbrengst. Tomaten behandeld met de mineralen vertoonden een 13,6% hogere ORAC-activiteit en hadden 31,4% hogere opbrengst.