Ontwikkeling

Onze zeemineralen bevatten al het goede van zeewater in geconcentreerde vorm, waarbij het gehalte natriumchloride met 95% is teruggebracht. Eén liter concentraat is genoeg om 100 liter product gereed voor gebruik te maken.

 

Geschiedenis

Het begin: Dr. Maynard Murray

 

Dr. Murray, arts en onderzoeker, maakte zich zorgen over de continue daling van gezondheid (in Amerika) terwijl daarnaast de farmaceutische industrie maar bleef groeien. Zijn onderzoek richtte zich op de chemische en biologische oorzaken van onze lagere weerstand tegen chronische ziekten en de manifestatie van ouderdomsziekten. Zijn speurtocht leidde uiteindelijk naar de zee, waar ziekten als kanker, artritis, arteriosclerose en cellulaire veroudering niet voorkomen! Hij realiseerde zich dat het zeeleven zich bevindt in een ideale oplossing van chemische elementen.

Volgens de theorie van Dr. Murray worden de verschillen in vitaliteit en weerstand tegen ziekten tussen landgebonden leven en zeeleven veroorzaakt door mineraaltekorten in onze bodems en voedsel. De constante effecten van klimaat zoals vriezen, dooien, regenval en erosie, gecombineerd met de manier waarop de mens omgaat met haar planeet en toegenomen zure regen, zorgen voor het oplossen van bodemmineralen. Deze opgeloste mineralen worden vervolgens via stroompjes en rivieren afgevoerd naar de zee. Dr. Murray concludeerde dat deze mineralen de sleutel zijn tot gezondheid van de mens en dat het zinnig zou zijn om deze weer op te vangen en terug aan te brengen op onze bodems.

In eerste instantie experimenteerde hij (met succes) met verdund zeewater op bodems en gewassen. Om transportkosten terug te brengen besloot hij met gedroogd zeewater te gaan werken. Op die manier hoefde nog maar 3,5% van het zeewater getransporteerd te worden, namelijk enkel de mineralen. Dit gedroogde zeewater heeft hij vele jaren gebruikt in vele onderzoeken op verschillende typen bodems en gewassen.
De resultaten waren steeds hetzelfde: planten tierden welig, kwamen sneller tot volle wasdom, waren gezonder, resistenter tegen droogte en ziekten en produceerden grotere opbrengsten met betere smaak. Wanneer getest werd op nutriënten toonden de gewassen behandeld met Dr. Murray’s gedroogde zeewater significant meer mineraalinhoud (droge stof), meer vitamines (25% meer vitamine C in tomaten, 40% meer vitamine A in wortelen) en meer suikers.
Vee en gevogelte dat voer kreeg, wat op met zeemineralen verrijkte bodems was verbouwd, waren gezonder, namen sneller toe in gewicht en waren sneller volgroeid. Het grootste probleem met Dr. Murray’s systeem was dat er 1650 kilo per hectare nodig was van zijn gedroogde zeewater om de gewenste resultaten te behalen.
In zijn vele jaren van onderzoek, van eind dertiger jaren van de 20e eeuw tot zijn heengaan in 1983, heeft Dr. Murray veel pionierswerk verricht waarmee hij heeft bewezen dat zeewater bio-actieve ingrediënten bevat welke belangrijk zijn voor optimale groei en gezondheid voor zowel land- als zeeleven.

 

De uitdaging: Bio-actieve bestanddelen extraheren uit zeewater, zonder zout (natriumchloride)

Voortbordurend op het werk van Dr. Murray heeft Ambrosia Technology LLC vele onderzoeken gedaan en uiteindelijk Sea-Crop ontwikkeld. Het doel was om zo veel mogelijk bio-actieve bestanddelen uit zeewater te extraheren, en water en zout (natriumchloride) achter te laten. Zij zagen in dat dit de enige manier was om zeewaterextract van economische waarde te laten zijn voor een breed gebruik binnen diverse landbouwtoepassingen. Het uiteindelijke product bestaat uit vele spoorelementen en bio-actieve bestanddelen en presteert goed in vergelijking tot Dr. Murray’s systeem met als voordeel dat er niet langer 1650 kg per hectare nodig is, maar slechts 10 tot 30 liter per hectare.

 

Eerste aanwijzingen

Twee onverklaarbare eigenschappen van zeewaterextract werden waargenomen. Ten eerste de observatie dat wanneer het extract werd ingedroogd, het merendeel van de biologische activiteit verloren ging. Ten tweede, dat bio-activiteit afnam wanneer het extract niet in een UV-werende verpakking werd opgeslagen. Deze waarnemingen kunnen beide niet verklaard worden door Dr. Murray’s hypothese dat de mariene spoorelementen de bio-actieve component zijn van zeewater. Dr. Murray had in zijn patent-aanvraag van 1 juni 1963 dan ook specifiek de organische component van zeewater uitgesloten.
Deze waarnemingen verklaren wel waarom Dr. Murray 1650 kg per hectare gedroogd zeezout nodig had voor zijn resultaten.

 

Volgende aanwijzingen

Monstername in kustwateren van de Stille Oceaan in de Verenigde Staten en Mexico bracht een patroon aaan het licht. Verschillen in mineraalconcentratie van verschillende wateren of hun extracten konden niet de verschillen in bio-activiteit verklaren. Dit sprak ook Dr. Murray’s hypothese tegen.

 

De ontdekking

Dit leidde tot de hypothese dat organische bestanddelen in het zeewater in samenwerking met de vele sporenlementen de oorzaak waren voor de bio-activiteit die werd waargenomen wanneer het extract als meststof werd toegevoegd. Bepalingen van het totale koolstofgehalte van zowel het extract als van het zeewater waarvan het was gemaakt, toonde aan dat ze er inderdaad in geslaagd waren al het organische materiaal te concentreren.
Om de hypothese te testen werd het extract gedroogd in een oxiderende atmosfeer op een temperatuur die hoog genoeg was om de aanwezig koolstof te oxideren/verbranden. Het resterende concentraat van elementen toonde geen enkele bio-activiteit wanneer het in vergelijkbare omstandigheden werd aangebracht.
Als tweede proef werd gekeken naar de locaties waar de monsters genomen zijn. Gekeken werd naar potentieel bijdragende variabelen: welke elementen worden op die locatie aangevoerd vanaf het land? In welke tijd van het jaar was het monster genomen? Opwellende stromingen, stoffen afkomstig van landbouwactiviteit, vulkanische activiteit, vervuilende industrie, welke winden en zoutgehalte werden ook meegenomen.

 

Resultaat

Het onderzoek heeft geresulteerd in de mogelijkheid om de beste locaties te selecteren. De superieure extractiemethode die ontwikkeld is maakt het mogelijk om een twee maal zo krachtig extract te verkrijgen bij gelijkblijvende prijs. Hoop en doelstelling hierbij is dat de natuurlijke kracht van het zeewater zowel bodem als persoonlijke gezondheid ten goede komen.