Besparen op bemesting

Afhankelijk van de bodem en het gewas kan het mogelijk zijn om de benodigde hoeveelheid bemesting, zoals stikstof, te reduceren. Dit levert significante besparingen op, naast naast de voordelen die het heeft voor het bodemleven.

 

Na 2 jaar gebruik van het mienralenconcentraat was het voor een van de gebruikers van het mineralenconcentraat mogelijk om de stikstofbemesting met 30% te verlagen en nog bovengemiddelde opbrengsten te behalen. Een case study van een maisteler die begeleid werd door John Kempf van Advancing Eco-Agriculture laat vergelijkbare resultaten zien:

 

Jaar kg N per hectare % N-reductie gemiddelde opbrengst regio opbrengst teler % beter dan gemiddeld
1 177 0 815kg 1135kg 38
2 130 26.5 1315kg 1815kg 39
3 124 30 1360kg 2268kg 67

 

Het mineralenconcentraat werd toegepast vanaf het begin van jaar 2.

Gedurende de proef werd de kaliumbemesting met 7,5% gereduceerd. Fosfaatbemesting bleef gelijk.

In jaar 3 was het gewas 2 weken vroeger oogstrijp dan hetzelfde gewas welke op hetzelfde moment geplant was bij telers in de omgeving. Deze verkorte groeiperiode wordt vaker geobserveerd bij gewassen waar zeemineralen worden toegepast.

Hoewel deze teler zijn NPK-bemesting significant kon reduceren in korte tijd, beveelt de fabrikant niet aan om deze bemesting meer dan 20% per jaar te reduceren. Omstandigheden van de locatie, bodem en het weer zijn overal anders, waardoor bovenstaande resultaten wellicht niet overal haalbaar zijn.