Voordelen

Het toepassen van zeemineralen kent een aantal belangrijke voordelen. Verschillende proeven tonen aan dat ons product zorgt voor:

 

  • Verbeterde ‘celademhaling’
  • Toename fototropie planten (lichtvoedend vermogen)
  • Toename fotosynthese
  • Toename koolwaterstoffen in sap (meetbaar als verhoging Brix-waarde)
  • Beter verpotbare planten
  • Vruchten zijn groter en smaakvoller
  • Verbeterde houdbaarheid
  • Toename in mineralen- en vitaminegehalten
  • Rijpingsperiode die weken korter is
  • Toename gewasopbrengsten van 15% tot 35%
  • Eenvoudig en betaalbaar toe te passen
  • Organisch product
  • Niet toxisch
  • Verbeterde structuur en doorluchting van de bodem
  • Gezondere planten die resistenter zijn tegen verschillende soorten stress
  • Betere droogteresistentie van planten
  • Verbetering en toename bodemleven (microflora)
  • – N-fixerende en andere bacterien
    – mycorrhizaschimmels, welke een belangrijke rol spelen bij fosfaatopname