Voordelen

Het toepassen van zeemineralen kent een aantal belangrijke voordelen. Verschillende proeven tonen aan dat ons product zorgt voor:

 

 • Verbeterde ‘celademhaling’
 • Toename fototropie planten (lichtvoedend vermogen)
 • Toename fotosynthese
 • Toename koolwaterstoffen in sap (meetbaar als verhoging Brix-waarde)
 • Beter verpotbare planten
 • Vruchten zijn groter en smaakvoller
 • Verbeterde houdbaarheid
 • Toename in mineralen- en vitaminegehalten
 • Rijpingsperiode die weken korter is
 • Toename gewasopbrengsten van 15% tot 35%
 • Eenvoudig en betaalbaar toe te passen
 • Organisch product
 • Niet toxisch
 • Verbeterde structuur en doorluchting van de bodem
 • Gezondere planten die resistenter zijn tegen verschillende soorten stress
 • Betere droogteresistentie van planten
 • Verbetering en toename bodemleven (microflora)
 • – N-fixerende en andere bacterien
  – mycorrhizaschimmels, welke een belangrijke rol spelen bij fosfaatopname